OM MEG

Jeg er utdannet familieterapeut og parterapeut, og arbeider som systemisk terapeut i møte med par og familier. I arbeidet er jeg opptatt av å skape et trygt og ivaretagende miljø for de som er tilstede i terapien. Jeg har ulike faglige verktøy som benyttes, dette kan være EFT, Løft, Gottman Parterapi, Narrativ terapi, m.m.

Hos oss arbeidere med

parterapi, individualterapi, familieterapi.

Eksempler på vanlige problemstillinger vi arbeider med i løpet av en uke kan være kommunikasjonsproblemer i relasjoner og parforhold, vi strever med parforholdet, slik vil jeg ikke ha det i fremtiden, det var anderledes tidligere, ensomhet og avstandsfølelse i parforhold og relasjoner, tvil, fortvilelse, sinne, avgjørelser, utroskap, depresjon og tristhet, krangling og unnatrekking i forhold, redsel, makt og dominans, seksualitet, intimitet, konflikter ift. bruk av porno, bruk av sosiale medier, monogami, sex i ift. partner(e), utbrenthet, foreldreveiledning, samvær, familiesamtaler, generasjonskonflikter, samtaler med barn og ungdom, m.m.

Untitled
 

OM TERAPIEN

God kommunikasjon blir i dag ofte trukket fram som en forutsetning for et godt samliv. Og kommunikasjonssvikt og kommunikasjonsproblemer fremstår som kjærlighetens store utfordring. Men kan fokuset på kommunikasjon avlede oppmerksomheten fra mer underliggende motsetninger – som for eksempel personligmessige forskjeller og kjønnsforskjeller. Hvilke konsekvenser får idealet om kommunikasjon for parforholdet? Og hvordan henger kommunikasjon og kjønn sammen?

Som familieterapeut og systemisk terapeut leter vi etter hva som kan virke for dere. Vi benytter anerkjente metoder som Gottman parterapi, EFST, narrativ terapi, systemteori, m.m.

Kids Running
 
Kids Running

ENDRING

Noen ganger går en seg fast, det skjærer seg i kommunikasjon og samhandling og det kan oppleves som en sitter fast i en vond sirkel, uten håp om å få til endring.

I slike tilfeller kan det være nyttig å snakke med en nøytral tredjepart,-  med en fagperson –  som kan bistå med å finne nye måter å håndtere problemene på og jobbe frem samspill og løsninger som oppleves gode.

 

KONTAKT INFORMASJON

Aurdalslia 10, 5253 Sandsli

Telefon: 46 11 59 70

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
Babysitter Selfie
 
 
 

Telefon: 46 11 59 70

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 by Par & Terapi. Proudly created with Wix.com