top of page

Angst behandling av barn og ungdom

Behandling av lett til moderat angst hos barn og ungdom.

  • 1 time 30 minutter
  • 200.- Vipps 617167
  • Fanatorget, Aurdalslia 10, 5253 Sandsli

Tjenestebeskrivelse

Vi tilbyr nå angstbehandling med kognitiv atferdsterapi til barn og unge i alderen 6 - 17 år. Kognitiv atferdsterapi er en effektiv veldokumentert behandlingsmetode for ulike angst tilstander. Grunntanken i kognitiv terapi er at tanker, følelser og handlinger påvirker hverandre. Fokuset i denne behandlingsmetoden er at vi sammen ser nærmere på innholdet i tankene og tester ut nye måter å tenke om og møte problemene på. I kognitiv atferdsterapi hjelper vi deg til å finne en god balanse mellom nødvendige gjøremål og aktiviteter som kan gi en økt opplevelse av mestring og tilfredsstillelse. Du får hjelp til å forberede deg på ulike situasjoner der du kan bruke de metodene og verktøyene du har jobbet med i terapien, som hjelp til selvhjelp etter endt behandling. Dette behandlings tilbudet retter seg i første omgang mot lette og moderate tilstander av angst, som seprasjonsangst, generalisert angst, angora forbi, panikk angst og sosial angst. De som får tilbud om behandling hos oss, vil først gjennomgå en angst screening og en kartleggings samtale før oppstart. Behandlingen vil så langt som mulig foregå ukentlig over 10 - 14 ganger. En av eller begge foreldrene må påregne å delta på timene, dette gjelder ikke for de eldste ungdommene. Det blir gitt hjemme oppgave som skal gjøres mellom timen. Dette må foreldre være forberedt på å følge opp og støtte. I noen av intervensjonene bruker vi video som behandlings verktøy, dette bli slettet etter hver time. Vår terapeut gjennomfører nå videreutdanning i kognitiv atferdsterapi ved Universitetet i Stavanger. I forbindelse med utdanningen er det behov for å filme enkelttimer, som terapeuten mottar veileding på, som en del av utdanningsløpet. Dette er et avgrenset tilbud til noen barn og ungdommer knyttet til videreutdanning i kognitiv atferdsterapi. For påmelding bruk bestillings link på denne siden, og vår terapeut tar kontakt tar kontakt for å avklare om dette tilbudet kan være aktuelt for barnet / ungdommen,


Avbestillingsvilkår

Vennligst ta kontakt med oss senest 24 timer før timen dersom den skal avbestilles. Etter dette blir timen fakturert i helhet.


Kontaktinformasjon

+4746115970

parogterapi@gmail.com

Vi har kontor i 2 egt. over Rema 1000 butikken. Parterapi & Psykologi, Aurdalslia 10, Sandsli, Norge

Tjenesteside: Bookings_Service_Page
bottom of page