top of page

Angst, Depresjon, Fobi - Barn & Ungdom

Behandling for barn og ungdom.

 • 1 h 30 min
 • 100.- Vipps 617167
 • Aurdalslia|Lodin Lepps gate

Service Description

Vi tilbyr nå behandling med kognitiv atferdsterapi til barn og unge i alderen 6 - 17 år. Kognitiv atferdsterapi er en effektiv veldokumentert behandlingsmetode for ulike tilstander. Grunntanken i kognitiv terapi er at tanker, følelser og handlinger påvirker hverandre. Fokuset i denne behandlingsmetoden er at vi sammen ser nærmere på innholdet i tankene og tester ut nye måter å tenke om og møte problemene på. I kognitiv atferdsterapi hjelper vi deg til å finne en god balanse mellom nødvendige gjøremål og aktiviteter som kan gi en økt opplevelse av mestring og tilfredsstillelse. Du får hjelp til å forberede deg på ulike situasjoner der du kan bruke de metodene og verktøyene du har jobbet med i terapien, som hjelp til selvhjelp etter endt behandling. Dette behandlings tilbudet retter seg i første omgang mot lette og moderate tilstander av angst, som separasjonsangst, generalisert angst, Angora forbi, panikk angst og sosial angst, mild til moderat depresjon og ulike Fobier, som edderkopp, slange, innsekt, blodprøve De som får tilbud om behandling hos oss, vil først gjennomgå en samtale, screening og kartlegg før oppstart. Behandlingen vil avhenge av tilstand. For angst og depresjons behandling vil behandlingen foregå tilnærmet ukentlig med 6 til 14 behandlinger. En av eller begge foreldrene må påregne å delta på timene, dette gjelder ikke for de eldste ungdommene. Det blir gitt hjemme oppgave som skal gjøres mellom timen. Dette må foreldre være forberedt på å følge opp og støtte. Ved behandling av fobi vil behandlingen variere mellom engangs behandling på 3 timer, eller behandling over noen flere ganger. I noen av intervensjonene bruker vi video som behandlings verktøy, dette bli slettet i etterkant av behandlingsforløpet. Vår terapeut gjennomfører nå spesialisering i kognitiv atferdsterapi ved Universitetet i Stavanger. I forbindelse med utdanningen er det behov for å filme enkelttimer, som terapeuten mottar veiledning på, som en del av utdanningsløpet. For påmelding bruk bestillings link på denne siden, og vår terapeut tar kontakt tar kontakt for å avklare om dette tilbudet kan være aktuelt for barnet / ungdommen,


Cancellation Policy

Vennligst ta kontakt med oss senest 24 timer før timen dersom den skal avbestilles. Etter dette blir timen fakturert i helhet.


Contact Details

 • Parterapi & Psykologi, Aurdalslia 10, Sandsli, Norge

  +4746115970

  parogterapi@gmail.com

 • Lodin Lepps gate 2B, Bergen, Norway

  +4746115970

  parogterapi@gmail.com


bottom of page