top of page

Familieterapi - Fana

Vi arbeider terapeutisk med å skape endringer hos familier barn, unge.

  • 1 h
  • 1 150 norske kroner
  • Aurdalslia

Service Description

Familieterapi er en terapiform der vi får hjelp til å løse problemer vi opplever sammen med de som er viktigst for oss; familien og andre nære personer. Familieterapi er et tilbud der flere i en familie får hjelp samtidig. Utgangspunktet er en tankegang om at alle blir påvirket hvis ett familiemedlem har et problem, og at alle har viktige innspill som må bli hørt for at det enkelte familiemedlem skal få det bedre. Familieterapi gir en mulighet for en familie å snakke sammen med en terapeut. De som har utdanning i familieterapi har ekstra kunnskaper om hva relasjoner betyr for hvordan vi mennesker har det psykisk, fysisk og for hvordan vi fungerer sosialt. Familieterapeuter har kunnskap som gjør at de kan arbeide med en person alene, familien og nettverket rundt ut fra familiens spesielle plass i samfunnet. Familieterapeuter er opptatt av å tenke forebyggende. Vi vet at barn som vokser opp i utrygge relasjoner har en høyere risiko for å utvikle psykiske lidelser senere i livet. Dersom en familie får hjelp til å kommunisere bedre, og til å forholde seg til hverandre på en måte som skaper størst mulig trygghet for alle i familien, gir dette et mer robust utgangspunkt for voksenlivet. Eksempler på situasjoner der familieterapi kan være til hjelp samspill i familien: - førstegangsforeldre som skal omstille seg og ta ansvar og omsorg - utfordringer med dine, mine og våre barn - hjelp til foreldresamarbeid mellom ekstpartnere - konflikter mellom ulike kulturer - tilbud til foreldre og barn ved fysisk eller psykisk vold i familien - sykdom og tap - tvangsekteskap og annen skadelig praksis Hva slags hjelp kan jeg få? Vi tilbyr hjelp til å avdekke og endre negative familiemønstre og bruke familiens resurser til å endre disse mønstrene. Mange tar kontakt med oss når de har problemer eller er i konflikt med sine nærmeste. I samtalen møter dere trygge erfarne terapeuter er vant med å arbeide sammen med familier som strever litt eller mye. - Med familieterapi eller foreldreveiledning kan du og dere øke mulighetene for en bedre familierelasjon og gi barna en trygg og god oppvekst. - Familieterapi eller veiledning kan bestå av å lytte til deres problemer, samtidig som vi kan gi konkrete råd for enklere familieliv. - Godt samspill i familien er til barns beste og kan gi foreldre en opplevelse av å mestre foreldrerollen.


Cancellation Policy

Vennligst ta kontakt med oss senest 24 timer før timen dersom den skal avbestilles. Etter dette blir timen fakturert i helhet.


Contact Details

  • Parterapi & Psykologi, Aurdalslia 10, Sandsli, Norge


bottom of page