top of page

MER OM VÅRE TJENESTER

Couple in Mediation

PARTERAI PROSESS

Jeg arbeider etter ulike fagmetoder i møte med par. 

Gottman parterapi bygger på 30 års amerikansk forskning på par og det er utarbeidet gode fagmanualer som støtter opp under det arbeidet som vi gjør sammen i timene. Mellom timene får dere med ulike øvelser som dere arbeider med til neste time.


Emosjonsfokusert par terapi bygger på voksen tilknytning og er viktig for  hvordan vi har lært hvordan skal være i nære relasjoner med andre.

Over tid utvikler vi tilknyttingsmønstre som preger våre tilknyttingsmønstre når vi er sammen med andre. Hva kan vi forvente av andre, og hvordan opplever vi at andre reagerer på oss, når vi har bruk for trøst, kjærlighet, beskyttelse, nærhet, omsorg.  Som sosiale vesener er vi avhengig av mønstrene når vi skal gi og motta omsorg og kjærlighet. Som voksne er våres viktigste omsorgsperson gjerne våres partner. Når vi opplever vanskeligheter i vårt parforhold kan dette ofte skyltes gamle mønstre og tidligere smertefulle erfaringer. I parterapien arbeider vi med å få tak i de negative mønstrene og arbeide med å endre de negative mønstrene til mer positive og nyttige mønstre for parforholdet.

Hvordan foregår dette?

Vi starter med en felles samtale hvor vi starter med en felles samtale , hvor jeg  hører hva dere forteller og hva deres opplevelser er, og hva dere tenker er utfordringene i parforholdet som dere ønsker å endre på. Jeg får og høre om deres felles historie som par frem til i dag. Vi fortsetter gjerne med en egen samtale med hver av dere før vi på nytt fortsetter med felles samtaler til dere opplever at parterapien har virket.

Jeg håper dette gir en forståelse for hvordan en parterapi prosess kan se ut.

Andre ganger kan det holde med å arbeide 1 - 2 timer. Uansett anbefaler jeg som regel å starte med en dommetime som første time.

Har dere ytterligere spørsmål, så nøl ikke med å ta kontakt.

Child at Psychologist

CHILD DEVELOPMENT COUNSELING

Feeling a bit down lately and nothing seems to lift your spirits? It might be time to seek help from a licensed professional. My Child Development Counseling sessions help patients develop positive attitudes towards life’s most complex and challenging circumstances. Contact me today and let me help you find the best in yourself.

Group Meeting

GROUP COUNSELING

If you’re looking for quality Group Counseling sessions with a certified Marriage and Family Therapist that cares, then you’ve come to the right place. I guide my patients every step of the way and implement various methods to help them develop new attitudes towards all of life’s most complex matters. Schedule an appointment today and see what I can do for you.

bottom of page