top of page
Lover's Kiss

PARTERAPI, SEXOLOGI, PSYKOLOGI.

Vi tilbyr terapi for alle typer par. Fra de som har vært, eller ennå ikke har blitt et par, til ekteskapsrådgivning for de med livslange forhold. Det er vanlig at minst en av partene kan være høyst ambivalent til å oppsøke samlivsterapi. Hvorvidt parterapi kan hjelpe akkurat dere er det strengt tatt bare en måte å finne ut av på. Ettersom parterapi er bevist å hjelpe for mange par, er det rasjonelt å gi det et forsøk. Ambivalens til prosessen er noe vi kan drøfte åpent i første time. Dere får fort en følelse av om dette kan være noe å gå videre med.

NÅR BØR MAN GÅ I PARTERAP?  

Parterapi kan være effektivt for mange par. Her følger en oversikt over noen av de problemstillingene vi tilbyr samlivsterapi for:

- Ved ønske om mer nærhet

- Ved tanker om samlivsbrudd eller skilsmisse

- Ved mistanke om, eller krise etter utroskap.

- Ved utilfredsstillende seksualliv

- Ved for mye krangling i parforholdet

- Når man har lyst å gjøre et godt forhold bedre

- Ved problemer med sjalusi

- Ved ulike overgangsfaser eller kriser

- Når kjæresten din er deprimert eller sliter på andre måter

Dersom dere allerede har bestemt dere for å gi parterapi / samlivsterapi hos parterapeut et forsøk, kan dere gjøre rask og enkel ved online bestilling av parterapi hos oss.

HVORDAN FOREGÅR PARTERAPI?

1. Tydeliggjøre mål

I parterapi starter vi med å tydeliggjøre mål og visjoner for forholdet. Dernest å innta en felles holdning til prosessen.

2. Kartlegging av dynamikk  

Videre kommer en kartlegging av hvilken dynamikk som kommer i veien for den gode kontakten før vi  utarbeider noen strategier for å endre de fastlåste mønstrene.

3. Bryte automatikken

Det neste blir å bryte ned automatikken vi typisk ser hvor par havner i selvforsterkende sirkler. Det å begynne å gjenkjenne og bryte denne automatikken gir ofte et umiddelbart løft.

4. Dypere forståelse

Etterhvert som man får satt av plata det er blitt så ettertrykkelig hakk i, kommer gjerne en fase hvor man kan få en dypere forståelse for hverandre.

5. Ekteskapsrådgivning

Parterapi på sitt beste gjør det mulig å ikke bare finne tilbake til hverandre men kanskje sågar finne frem til hverandre på nytt. Det er derfor ekteskapsrådgivning kan være så verdifullt.

HVA FÅR MAN UT AV PARTERAPI?

For noen er det ikke så mye som skal til for å finne ny kurs. Noen par trenger bare litt rådgivning fra en parterapeut. For andre er det mer grunnleggende endringer som kreves. Desto større kan oppsiden være – å finne tilbake til hverandre har en uendelig verdi.

Hvor mye dere vil få ut av samlivsterapi avhenger mye av det samarbeidet vi klarer å etablere. Dere finner raskt ut om det er noe for dere.

TYPISKE SAMLIVSPROBLEMER

Det er så mange normalpsykologiske feller å havne i for par. Livet er tidvis vanskelig, og det er parforholdet også.

Mange som oppsøker parterapi gjør det litt sent, etter at problemene har rukket å utvikle seg til nokså sementerte mønstre. Ofte kan man ende med å skylde vel mye av det som er vanskelig på partneren sin. Eller man kjører seg fast i mønstre å relatere seg til hverandre på som virker gjensidig forsterkende, i negative spiraler.

En krise i parforholdet er ofte den brekkstangen som skal til for å starte en konstruktiv prosess med samlivsproblemer som gjerne har ulmet i lang tid. Ikke sjelden oppstår slike kriser i forbindelse med overgangsfaser, når den ene parten vurderer samlivsbrudd, eller ved utroskap.

PARTERAPI VED UTROSKAP OG SAMLIVSBRUDD ELLER SKILSMISSE

Etter utroskap handler det om hvordan man kan komme over utroskap, finne tilgivelse og gjenvinne tillit etter utroskap. Dette krever ofte mye fra begge parter. Ved tanker om samlivsbrudd eller skilsmisse er det ofte en utfordring at den ene parten har kommet mye lengre i prosessen enn den andre.

Det har gjerne opparbeidet seg en distanse over tid. Ofte kan nye ting skje når begge parter blir oppdatert på de indre prosessene i den andre. I livets mange overgangsfaser utfordres gjerne de satte mønstrene i relasjonen. Dette kan utnyttes på en positiv måte. Kriser og endring er ofte ubehagelig, men de representerer også en stor mulighet for vekst og utvikling.

Våre samlivsterapauter vil vi gjøre vårt ytterste for å bistå dere til å bruke den aktuelle krisen så konstruktivt som mulig. I noen tilfeller handler det om å hjelpe partene gjennom et brudd på en ryddigst mulig måte.

KRANGLING I PARFORHOLDET?

Krangler du mye med kjæresten din? Her kan du lære mer om krangling i parforholdet, slik at du og din partner kan klare å håndtere krangling i forholdet på en ny måte. Vi vil også hjelpe deg å vurdere behovet for parterapi og hvordan parterapi ved krangling i parforholdet vil kunne bidra til å hjelpe dere som krangler for mye.

Om du allerede har bestemt deg for å gi parterapi et forsøk kan du enkelt bestille time online.

Krangling i de fleste parforhold, det være seg kjæresteforhold, samboerskap eller ekteskap er normalt og ikke nødvendigvis et tegn på at noe er fundamentalt galt og at man bør oppsøke hjelp.

Faktisk viser forskning at krangling i parforhold også kjennetegner par som lever gode samliv livet ut.

Forsøk å se konflikter og krangling i samlivet som viktige og nødvendige hendelser i forholdet. Det er situasjoner med potensiale for mye læring og vekst. Alle par trenger å gå gjennom konflikter.

Konstruktive konflikter og krangler som blir godt håndtert og reparert kan nemlig være en kilde til utvikling i samlivet. Tiknytningen kan bli dypere og kjærligheten intensiveres.

Det å si unnskyld til hverandre og ta ansvar for hver sine bidrag til en konflikt er avgjørende. Det kan føre til ny respekt og nærhet. Og det kan gi økt forståelse og empati for partneren – og seg selv.

Konflikter som blir godt håndtert kan faktisk føre til at man blir en bedre utgave av seg selv. Takket være at partneren påpeker sider ved en selv som kan være problematiske – i hvert fall innenfor konteksten av parforholdet.

Det er utrolig irriterende til tider – og det er lett å gå i forsvar.

Men enhver som velger å inngå i et forhold er tjent med å etterstrebe en lærende, fremfor defensiv holdning til krangel og konflikter.

Det kan også være hjelpsomt å forstå hvordan situasjonsbetingede, fremfor personlige forhold virker inn på krangling i forholdet:

HVORFOR SÅ MYE KRANGLING I FORHOLDET?

Det er vondt når krangling mørklegger noen av de fineste stundene i livet. For paradoksalt nok er det ofte rundt de store livshendelsene at presset også er størst.

Som for eksempel krangel ved oppussing og flytting, krangling under graviditet, etter fødsel, i småbarnsperioden, krangling ved sykdom og tap eller paradoksalt nok, krangling før bryllup. 

Mange par går dessverre også fra hverandre på grunn av krangling etter de har fått baby. Det å få barn er en stor påkjenning på parforholdet. Også selv om barnet er ønsket og også gir mye glede.

Dette handler om at samspillet i parforholdet endrer seg drastisk. Plutselig kan man ikke lenger følge egne ønsker men må forholde seg til barnets stadige behov og krav.

Ikke alle par klarer å tilpasse seg den nye situasjonen.

Mange par oppsøker derfor parterapi i spedbarnsperioden. De får hjelp til styrke parforholdet gjennom å forstå det som skjer på hverandres innside. Og de lærer å forhandle seg frem til gode avtaler der begge gir og tar. 

PARTERAPI FOR Å UNNGÅ ELLER HÅNDTERE KRANGLING?

Når par unngår konflikter kan det bety at viktig temaer de er uenige om, ikke blir belyst og diskutert. Dette kan skade relasjonen på sikt.

Det kan oppstå en usynlig vegg mellom partene.

Vedvarende avstand kan føre til parallelle liv der man mister den emosjonelle nærheten i relasjonen. 

Noen ganger kan slike ulmende uenigheter komme frem i perioder hvor man er mye sammen. Det borger for krangling i jula eller ferier.

Uløste konflikter kan også komme til overflaten når man drikker alkohol. I forbindelse med alkoholinntak er risikoen høy for at det blir ukontrollert krangling og sterke følelser.

Andre ganger kommer uenigheter indirekte til uttrykk gjennom passiv aggressivitet. Små stikk man selv knapt vedkjenner seg at man sender ut.

KONFLIKTSKYHET KAN ESKALERE KRANGLING

Å overvinne konfliktskyhet innebærer å lære å ta opp uenigheter på en sunn og konstruktiv måte. For noen par kan dette være en aktuell problemstilling i parterapi ved krangling i forholdet.

Om en part er konfliktsky kan det paradoksalt øke konfliktnivået.

Det kan kjennes tryggere å ta opp såre temaer med en parterapeut til stede som sikrer at begge kommer til orde og hjelper til med å sette ord på vonde følelser. 

Ofte er man redd for å åpne opp på egen hånd. Kanskje blir vondt verre. Ofte oppfattes en slik unnvikelse som mangel på interesse. Men det kan altså bero på det motsatte.

Forholdet til partneren er for viktig til å risikere noe.

Innimellom så viktig at bare opptakten til en krangel kan føre til en slags stille overveldelse hos en av partene. Selv om det egentlig er uttrykk for underliggende sterke følelser, fremstår det som likegyldighet.

Til mer overveldet den ene er, på en stille måte, til mer pågående kan den andre bli. Slik fanges forholdet i en nedadgående spiral. Ofte trengs parterap for å bryte slike mønstre.

Men man kan også klare å komme videre på egen hånd dersom man starter med å være oppriktig nysgjerrig på prosessen i kranglingen – altså hva som skjer inne i den andre, inne i deg selv og mellom dere.

Spør aktivt hvordan partneren din har det på innsiden. Noen ganger er det ikke slik at partneren ikke vil, men rett og slett ikke kan relatere seg til deg. Da må den trusselen vedkommende opplever, ofte fra den andres intensitet, dempes.

Untitled

OM MEG

Jeg er utdannet familieterapeut og parterapeut, og arbeider som systemisk terapeut i møte med par og familier. Jeg er opptatt av å skape  et trygt og ivaretagende miljø for dere, slik at vi fort kan komme til kjernen av problemstillingen(e) dere ønsker å arbeide med i timen. Jeg prøver alltid å forsøke at dere skal få med dere verktøy dere kan benytte hjemme mellom timene, dette gjør at dere raskere vil se ønskede endringer i parforholdet.

bottom of page